top of page

Eigen risico verklaring

Vul het volgende formulier in
om deel te nemen aan onze activiteit.

Ben je in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest in het ziekenhuis?
Lijd je aan een medische aandoening, ziekte of blessure?

Bedankt voor de inzending!

Eigen risico verklaring

 

Voor klanten die deelnemen aan activiteiten die worden aangeboden onder de handelsnaam Judith SOL of elementen bevatten van de activiteiten van Judith SOL gelden de volgende aanvullingen:

 

VERKLARING DEELNAME EIGEN RISICO

 

Verklaring deelname eigen risico van jou (hierna deelnemer) aan alle activiteiten van Judith SOL, SOL breathwork events, gevestigd te Amersfoort.

 

Onder deelnemer en participant wordt ook verstaan opdrachtgever.

Deelname aan (een) Activiteit(en) van Judith SOL mag alleen als deze verklaring door de Deelnemer ondertekend is, al dan niet digitaal. Ook zonder deze ondertekening verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen en in te stemmen.

 

 • De Deelnemer is 21 jaar of ouder bij deelname.

 • De Deelnemer heeft eventuele bij hem bekende medische, conditionele en/of psychische bijzonderheden en/of belemmeringen uit zichzelf schriftelijk aan Judith SOL gemeld.

 • Deelname bij dergelijke bijzonderheden en/of belemmeringen is ook na melding ervan op eigen risico en het melden of bespreken ervan betekent geen aanvaarding van enig risico of aansprakelijkheid. Judith SOL raadt deelname af en adviseert jou eerst een arts te raadplegen.

 • Deelname na raadpleging arts en/of bij dergelijke bijzonderheden en/of belemmeringen is ook na melding ervan op eigen risico en het melden of bespreken ervan betekent geen aanvaarding van enig risico of aansprakelijkheid.

 • Judith SOL raadt deelname af indien een van de belemmeringen/beperkingen op jou van toepassing zijn en adviseert jou eerst een arts te raadplegen en dat advies te volgen.


 

VOORBEELDEN VAN BELEMMERINGEN / BEPERKINGEN TOT DEELNAME


Epilepsie, Zwangerschap, Recente longproblematiek als longontsteking, klaplong, longembolie, verhoogde bloeddruk, recent doorgemaakte operaties, onbegrepen benauwdheidsklachten, hartfalen, ernstige astma / COPD, reumatoïde arthritis, allergie voor koude (koude urticaria), zeer slechte lichamelijke conditie, koude & stijve gewrichten, primaire en secundaire vorm van Raynaud, kortademigheid, ernstige maag-/darmproblemen, niet goed werkende schildklier, migraine, angst- en paniek, angina pectoris, nierfunctieverlies, nierfalen, beroerte of hartaanval in recent verleden.

 

 

WAARSCHUWINGEN

De ademhalingsoefeningen zoals de Breath of Fire (Kapalabhati) en andere ademhalingsoefeningen kunnen heftig zijn en medische problemen verergeren. De buik wordt herhaaldelijk door uzelf ingetrokken en dan komt er een stoot lucht uit uw neus of mond. Het middenrif en alles in uw buik wordt heftig belast en lucht en bloed gaan snel en langzaam circuleren. Soms wordt de adem lang ingehouden en dat heeft fysieke en mentale effecten. Daarom is het van belang dat je deze verklaring goed leest en de inhoud tot je neemt alvorens je besluit akkoord te gaan.

Deze verklaring geeft richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijk ervaringen en kan niet met alles helemaal volledig zijn.

 

GEVAAR, MOGELIJK MET DE DOOD OF BLIJVEND LETSEL TOT GEVOLG

Koude en water kan gevaarlijk zijn. Het kan leiden tot onderkoeling en zelfs de dood. Je kunt ook verdrinken, ook in zeer ondiep water.

Bij de ademhalingsoefeningen alsmede koude confrontatie stijgen en dalen de bloeddruk significant. Tevens verwijden en vernauwen de bloedvaten. Dit kan complicaties opleveren. Het is de Deelnemer bekend hij/zij bij (één of meer van) onderstaande indicaties niet kan deelnemen aan ademhalingsoefeningen en/of koude confrontatie:

 

VERKLARINGEN VAN DE DEELNEMER

 • Deelnemer realiseert zich dat deze opsommingen slechts enkele voorbeelden betreffen en dat het de verantwoordelijkheid van Deelnemer zelf is om Judith SOL voor deelname aan de Activiteit(en) te informeren over andere mogelijke belemmeringen en/of beperkingen waarvan Deelnemer kennis draagt.

 • De Deelnemer verklaart dat hij/zij zich, voor wat betreft zijn/haar geestelijke en lichamelijke gezondheid en conditie, in staat acht om deel te nemen aan de workshop.

 • Bij twijfel heeft Deelnemer te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid om vóór aanvang van de Activiteit(en) zijn/haar arts/ specialist te raadplegen.

 • Het is de deelnemer bekend dat de besproken ademhalingsoefeningen ALTIJD op een veilige plaats (liggend of zittend) en NOOIT in of nabij water mogen worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor uitoefening in of bij een voertuig of ander mechanisch apparaat voor of tijdens besturing of bediening.

 • De Deelnemer is ermee bekend dat na voltooiing van ademhalingsoefeningen minimaal 20 minuten hersteltijd in acht dient te worden genomen voordat één van bovenstaande activiteiten gestart/ hervat worden.

 • Het is de Deelnemer bekend dat deelname volledig op eigen risico geschiedt en gaat hiermee akkoord.

 • De Deelnemer verklaart volledig nuchter en niet onder invloed van drank of drugs mee te doen aan de workshop.

 • Het is de Deelnemer bekend dat Judith SOL te allen tijde het recht heeft de Deelnemer van deelname uit te sluiten of deelname te onderbreken indien Judith SOL of de betreffende Trainer(s) van mening is/zijn dat deelname niet verantwoord is of dat deelname de Deelnemer zelf of anderen in gevaar brengt of kan brengen.

 • De deelnemer verklaart de instructies op te volgen van de trainer.


Geen van de instructies of onderdelen van de activiteiten zijn verplicht noch geadviseerd, met uitzondering van de veiligheidsinstructies. Jij bent verantwoordelijk voor jouw welzijn en jij bewaakt zelf je fysieke en mentale grenzen.

bottom of page